Catatan

Cara mengait topi menggunakan carta pengukuran

Teknik mengait bulatan(circle)

Usaha yang berterusan